Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 25 УРОКИ

Соске тай сар керас Залес е Тхагарипнаскере?

Соске тай сар керас Залес е Тхагарипнаскере?

Боливия

Нигерия, сар сине тай сар си акана

Таити

Сарто сикавел о алав Зала е Тхагарипнаскери, о основно учение е Библиякоро, ковато обсъдинел пес далкхе тханенде, си свържиме е Девлескере Тхагарипнаса — и главно тема, колаке проповединелас о Исус. (Лука 8:1)

Он си центровя на истинското поклонение андо райони. Далкхе Залендар е Йеховаскере Свидетеля организиринен те проповединел пес и лачши новина е Тхагарипнаске андо райони. (Матей 24:14) О Залес е Тхагарипнаскере различинен пес по размер или дизайн, ама саворе си скромна сградес. Буте Заленде киден пес неколко сборовя. Презал о последна бреша уле построиме хиляди неве Залес е Тхагарипнаскере (декхате панч секо диес), за те овел тхан, кате те киден пес саворе сборовя, колато ачшон са по–бут. Сар си възможно давкха? (Матей 19:26)

Използвинен пес дарения таро общо фонди. Далкха доброволна дарения бичшален пес андо клони тай ащи те ден пес е сборовиенге, колато требинел те керен или те преустроинен Зала е Тхагарипнаскери.

Керен пес таро доброволця, колен иси различно произходи, професиес тай обстоятелства. Буте държавенде иси Групес, колато керен Залес е Тхагарипнаскере. Строителна бригадес тай авер доброволця местинен пес сбори сбориестар анди държава, дори отдалечиме тханенде, за те помагинен е местноне сборовиенге те керен песке Залес е Тхагарипнаскере. Авере държавенде си назначиме пхрала, колен иси опити андо строителство, за те надзиринен о строежи или о преустройване Тхагарипнаскере Заленге определиме райониесте. Въпреки кай бут опитна строителя тари област помагинен андо строежи, по–бут тари бути керел пес таро местна вестителя. Е Йеховаскоро духос тай о усилия, колато полагинен вогиестар е Девлескере служителя, керен възможно те ачшол дайкха бари бути. (Псалм 127:1; Колосяни 3:23)

  • Соске о тхана, кате поклонинас амен е Девлеске пхенен пес Залес е Тхагарипнаскере?

  • Сар си възможно те керас Залес е Тхагарипнаскере ко цело светос?