Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 7 УРОКИ

Со керас амаре събраниенде?

Со керас амаре събраниенде?

Нова Зеландия

Япония

Уганда

Литва

Ко първа християнска събрания уло гиля, молитвес, четиба тай обсъждане е Библияке, без нисаве ритуаля. (1 Коринтяни 14:26) Ащи те дикхес далкха букя амаре събраниенде–да.

Давкха со сикльовас отхе, си тари Библия тай си практично. Презал о почивна диеса, ко крайос ко курко, секо сбори кидел пес, за те шунел 30–минутно Библейско проповед, която обяснинел со пхенел и Библия амаре животоске тай далкхе трудноне диесенге. Саворе синям насърчиме те четинас о стиховя амаре Библияте. Палал и проповед иси Изучаване на „Стражева кула“, ковато продължинел йекх сахати. О присъстваща ащи те участвинен андо обсъждане йекхе темаке таро учебно издание на „Стражева кула“. Давкха обсъждане помагинел аменге те прилагинас о ръководство е Библиякоро амаре животосте. И също тема изучинел пес саворе сборовиенде ко цело светос, колато си по–бут таро 110 000.

Получинас помощ, за те ачшовас по–лачше учителя. Кидас амен йекх рат презал о курко–да ко събрание Християнско животос тай служба, колес иси три части тай си основиме ко месечно лил „Християнско животос тай служба — програма е събраниеске“. И първо част далкхе събраниеске, Барвалипе таре Девлескоро Слово, помагинел аменге те ахальовас по–лачшес част тари Библия, която о присъстваща четинде предварително. Палал далкхесте си и част Ов по–резултатно анди служба, колате сикавел пес сар те хоратинас е манушенца е Библияке. О пхрал, ковато водинел о събрание, дел съвекя, за те помагинел аменге те сикльовас те четинас тай те хоратинас по–лачшес. (1 Тимотей 4:13) И последно част, Те живинас сар християня, сикавел амен сар те живинас според о принципя е Библиякере. Ой включинел обсъждане въпросиенца тай отговориенца, ковато помагинел аменге те ахальовас по–лачшес и Библия.

Кана ка авес амаре събраниенде, несъмнено ка керел туке впечатление о качество таро библейско обучение, ковато получинас отхе. (Исаия 54:13)

  • Со ащи те шунес ко събрания е Йеховаскере Свидетеленгере?

  • Саво амаре събраниендар мангес те посетинес ки първо възможност?