Жа ко съдържание

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

Select language романи (България)

 19 УРОКИ

Кова си „о верно тай разумно роби“?

Кова си „о верно тай разумно роби“?

Саворен амен иси полза таро духовно хабе

Хари англал те мерел, о Исус хоратингяс лично щаренца пере ученикиендар — е Петреса, е Яковеса, е Йоанеса тай е Андрейеса. Кана предскажингяс о знаки, ковато ка сикавелас лескоро присъствие андо последна диеса, ов задиняс важно въпроси: „Кова всъщност си о верно тай разумно роби, колес лескоро господари поставингяс упрал пере слугиенде, за те дел лен хабе навреме?“ (Матей 24:3, 45; Марко 13:3, 4) О Исус уверингяс пе ученикиен, кай сар ленгоро „господари“, ка назначинел манушен, колато редовно те осигуринен духовно хабе лескере последователенге андо последна диеса. Кой ка овелас давкха „роби“?

Давкха си цикни група таро помажиме е духоса последователя е Исусескере. О Ръководно тяло е Йеховаскере Свидетеленгоро служинел сар о „роби“. Ов дел навременно духовно хабе е Йеховаскере служителен. Аме разчитинас ко „верно роби“ те продължинел те дел амен о ‘определиме аменге хабе навреме’. (Лука 12:42)

Ръководинел е Девлескоро кхер. (1 Тимотей 3:15) О Исус диняс е робиес и сериозно отговорност те ръководинел и дейност, която керел и земно част е Йеховаскере организациякери — те грижинел пес лакере материалноне букиенге, те организиринел и проповедно дейност тай те сикавел амен чрез амаре сборовиенде. За те осигуринел аменге давкха, колестар нуждаинас амен андо подходящо време, „о верно тай разумно роби“ разпространинел духовно хабе чрез о издания, колато използвинас амаре службате тай чрез и програма амаре събраниенде тай конгресиенде.

О роби си верно, соскето защитинел е Библиякери истина тай спазвинел и заповед те проповединел и лачши новина. Ов също си разумно, соскето мъдро грижинел пес саворе букиенге ки пхув, колато о Христос поверингяс леске. (Деяния 10:42) О Йехова благословинел лескери бути, като привличинел по–бутe манушен те ачшон лескере свидетеля тай като помагинел е верноне робиеске те осигуринел изобилие духовноне хамнастар. (Исаия 60:22; 65:13)

  • Кас назначингяс о Исус те парварел духовно лескере ученикиен?

  • Сар о роби сикавел, кай си верно тай разумно?