Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 3 УРОКИ

Сар е Библиякери истина ули аракхли отново?

Сар е Библиякери истина ули аракхли отново?

Изследователя е Библиякере, 70–те години, XIX век

И първо „Стражева кула“, 1879 бреш

„Стражева кула“ авдиес

И Библия предскажингяс, кай палал е Исусескере меримнасте, машкар о истинска християня ка появиненас пес хохавне учителя, колато ка аравенас и истина е Библиякери. (Деяния 20:29, 30) Точно чука ачшило. Далкха учителя ехминде е Исусескере учения фалшивоне учениенца тай чука появисайло о фалшиво християнство. (2 Тимотей 4:3, 4) Сар аме авдиес ащи те овас сигурна, кай ахальовас правилно со наистина сикавел и Библия?

Ало о време о Йехова те сикавел и истина. Ов предскажингяс, кай андо последна диеса „о истинско познание ка овел изобилно“. (Даниил 12:4) Презал о 1870 бреш, йекх цикни група манушендар, колато роденас и истина ахалиле, кай бут таро учения, колато сикавен о кхангеря нанай тари Библия. Адалкхеске он полагинде усилия те ахальовен о първоначална учения е Библиякере тай о Йехова благословингяс лен като диняс лен духовно прозрение.

Искрена мануша внимателно сикльовенас и Библия. Далкха съвестна Изследователя е Библиякере, сикльовенас и Библия като използвиненас о методи, ковато продължинас те използвинас жи авдиес. Он обсъдиненас и Библия по теми. Кана ресенас трудно откъси, роденас авер стиховя, колато те обяснинен лес. Кана ахальовенас со сикавел и цело Библия далкхе темаке, пишиненас пере заключения. Като мукенас и Библия те отговоринел е библейсконе въпросиенде, ахалиле о истинес, колато отдавна уле бистерде, сарто и истина е Девлескере алавеске тай лескере Тхагарипнаске, саво си е Девлескоро намерение е манушенге тай е пхувяке, со ачшол е муленца тай сави си и надежда ленге. Ленгоро изследване освободингяс лен таро хохавне вярвания тай традициес. (Йоан 8:31, 32)

Презал о 1879 бреш о Изследователя е Библиякере ахалиле, кай ало о време те известинен и истина саворенге. Адалкхеске давкха бреш започнинде те изден о списание, ковато издас жи авдиес, „Стражева кула — известява Царството на Йехова. Акана споделинас е Библиякере истинес манушенца андо 240 държавес тай декхате 750 чшибенде. Нисар жи акана о истинско познание на уло зомкха изобилно!

  • Со ачшило е Библиякере истинаса палал е Исусескере меримнасте?

  • Со помагингяс аменге те аракхас отново и истина таре Девлескоро Слово?