Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

 27 УРОКИ

Сави полза ащи те овел амен тари библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери?

Сави полза ащи те овел амен тари библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери?

Израел

Чехия

Бенин

Кайманови острови

Мангес ли те керес изследване, за те ахальовес по–бут е Библияке? Интересувинел ли тут десаво стихи, личност, тхан или авер варесо, колеске хоратинел и Библия? Пучес ли тут дали е Девлескоро Слово ащи те помагинел туке те справинес тут десаве проблемиеса? Ако си чука, използвине и библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери.

Отхе иси помагала за изследване. Вероятно нанай тут саворе основиме ки Библия издания е Йеховаскере Свидетеленгере, колато иси тере чшибате. Ама анди библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери ащи те аракхес по–бут таро последна издания. Отхе ащи те аракхес също различна превогя е Библиякере, речникя тай авер полезна помагала. Ащи те използвинес и библиотека англал тай палал о събрания. Ако иси компютъри, лесте ащи те овел инсталириме и електронно библиотека (Watchtower Library). Ой си компютърно програма, колате иси бут амаре изданиендар. Лате иси търсачка, коласа ащи лесно те аракхес десави тема, дума или стихи.

Помагинел е участникиенге андо събрание Християнско животос тай служба. Ащи те използвинес и библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери кана подготвинес тере задачес. О Надзорники е Събраниеске е християнсконе животоске тай е службаке си отговорно е библиотекаке. Ов грижинел пес те добавинен пес о най–неве издания тай те овен лачшес подредиме. О Надзорники или давкха, ковато сикльовел и Библия туса, ащи те сикавел туке сар те аракхес и информация, която требинел туке. Ама о лила тари библиотека на требинел те икалгьон тари Зала е Тхагарипнаскери. Освен далкхесте требинел те използвинас лен внимателно тай те на пишинас нищо ленде.

И Библия пхенел, кай за те ‘аракхас о познание е Девлеске’, требинел те родас лес „сар гаравде съкровища“. (Притчи 2:1–5) И библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери ащи те помагинел туке те започнинес те родес.

  • Саве помагала за изследване иси анди библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери?

  • Кой ащи те помагинел туке те използвинес лачшес и библиотека?