Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Жа косъдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Кола мануша керен е Йеховаскери воля авдиес?

Иси Йеховаскере Свидетеля ко цело светос, таро различна културес тай произхогя. Со обедининел дайкха разнообразно група?

Сави си е Девлескери воля?

О Дел мангел лескери воля те овел известиме ки цело пхув. Сави си лескери воля тай кола мануша авдиес сикавен е аверен лаке?

Саве мануша си

е Йеховаскере Свидетеля?

Пенжарес ли декхас таре Йеховаскере Свидетеля? Со наистина жанес аменге?

Соске пхенас амен Йеховаскере Свидетеля?

Ахальов саве си трин причинес ашал коленге приемингям давкха алав.

Сар е Библиякери истина ули аракхли отново?

Сар ащи те овас сигурна кай ахальовас правилно со сикавел и Библия?

Соске издингям о „Превод на новия свят“?

Соске давкха преводи е Библиякоро си уникално?

Со ка изпитинес амаре християнсконе събраниенде?

Кидас амен заедно за те сикльовас и Библия тай те насърчинас амен йекх аверес. Ка овес посрещниме вогиестар!

Сави полза иси амен таро общуване амаре пхраленца тай пхениенца?

Е Девлескоро Слово насърчинел амен те общувинас. Ахальов сар о християнско общуване ащи те анел туке полза.

Со керас амаре събраниенде?

Мислингян ли декхана со керас амаре събраниенде? Несъмнено ка керел туке впечатление о качество таро библейско обучение ковато получинас отхе.

Соске урявас амен шукар кана жас ко събрания?

Дали давкха сар урявас амен си важно е Девлеске? Ахальов саве принципя е Библиякере ръководинен амен кана избиринас саве ка овен амаре шехя тай амаро външно види.

Сар те подготвинас амен е събраниенге?

И предварително подготовка амаре събраниенге ка помагинел туке те овел тут и най–бари полза лендар.

Со си о семейно поклонение?

Ахальов сар о семейно поклонение ащи те помагинел туке те приближинес тут жи ко Дел тай те укрепинел и връзка тумаре семействоскери.

Соске жас ко баре конгреся?

Секо бреш, кидас амен заедно трине специалноне събраниенде. Сар ащи те овел тут полза лендар?

Сар си организириме амари проповедно дейност?

Следвинас о примери ковато диняс о Исус кана уло ки пхув. Саве си десаве таро методи на проповядване колато използвинас?

Со си пионери?

Десаве Свидетеля отделинен 30, 50, или дори по–бут сахакя секо масек за те проповединен. Со традел лен?

Саво обучение ащи те получинен о пионеря?

Саво специално обучение си осигуриме околенге колато отден по цело време е проповедноне службаке?

Сар о старейшиня служинен е сбориеске?

О старейшиня си духовна мруша, колато ръководинен е сбориес. Сави помощ осигуринен?

Сави бути керен о помощник–служителя андо сбори?

О помощник–служителя помагинен те керен пес саворе задачес андо сбори. Ахальов сар ленгери бути анел полза саворенге, колато авен ко събрания.

Сар помагинен аменге о пътуваща надзорникя?

Соске о пътуваща надзорникя посетинен е сборовиен? Сар ащи те овел тут полза таро посещения ленгере?

Сар помагинас амаре пхраленге кана иси лен трудноскя?

Кана ачшол бедствие, сиго организиринас амен те осигуринас сарто практично помощ, чука утеха тари Библия–да, околенге колато пострадинде. Сар керас давкха?

Кова си „о верно тай разумно роби“?

О Исус обещингяс, кай ка назначинел йекхе робиес, за те осигуринел навременно духовно хабе. Сар ачшол давкха?

Сар керел бути о Ръководно тяло авдиес?

Презал о първо веки, йекх цикни група старейшиня тай апостоля, служиненас сар ръководно тяло е християнсконе кхангеряке. Сар си авдиес?

Со си о Бетел?

О Бетел си уникално тхан тай иси лес бут важно цел. Ахальов по–бут околенге, колато служинен отхе.

Сави бути керел пес андо клони?

Секой ащи те посетинел о Бетел тай те керел обиколка. Канинас тут те керес давкха!

Сар си пишиме тай преведиме амари литература?

Издас литература декхате 700 чшибенде. Соске полагинас салка баре усилия?

Сар си финансириме амари организация?

Сар амари организация различинел пес е авере религиендар далкхесте сар финансиринел пес?

Соске тай сар керас Залес е Тхагарипнаскере?

Соске о тхана кате поклонинас амен е Девлеске пхенен пес Залес е Тхагарипнаскере? Ахальов сар далкха скромна сградес помагинен амаре сборовиенге.

Сар ащи те участвинас анди поддръжка амаре Тхагарипнаскере Залаке?

Йекх шужи тай лачшес поддържиме Зала е Тхагарипнаскери анел възхвала амаре Девлеске. Сар си организириме и бути, за те поддържинас и Зала е Тхагарипнаскери шужи?

Сави полза ащи те овел амен тари библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери?

Мангес ли те керес изследване, за те увеличинес торо познание е Библияке? Ащи те използвинес и библиотека анди Зала е Тхагарипнаскери!

Сави информация съдържинел амаро уебсайти?

Ащи те ахальовес по–бут аменге тай далкхеске со верувинас тай те получинес отговоря тере библейсконе въпросиенге.

Ка керес ли е Йеховаскери воля?

О Йехова наистина дехел тут. Сар ащи те сикавес торо желание те лошанкярес лес тере животосте?