Жа ко съдържание

Жа ко подменю

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

Со си е Девлескоро Тхагарипе?

Со си е Девлескоро Тхагарипе?

Мислинес ли кай си...

 • варесо ковато си те сърцесте?

 • варесо символично?

 • правителство андо небес?

 СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ

„О небесно Дел ка ваздел тхагарипе, ковато нисар нанай те овел разрушиме.“ (Даниил 2:44, „Превод на новия свят“)

„Уло аменге диндо чшаво; тай о управление ка овел лескере пикесте.“ (Исаия 9:6, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

СО ОЗНАЧИНЕЛ ДАВКХА ТУКЕ

 •  Ка овел йекх праведно управление ковато ка анел полза лично туке. (Исаия 48:17, 18)

 •  Андо бъдещо нево светос, ка овел тут съвършено састипе тай щастие. (Откровение 21:3, 4)

 НАИСТИНА ЛИ АЩИ ТЕ ВЕРУВИНАС ДАЛКХЕСТЕ СО ПХЕНЕЛ И БИБЛИЯ?

Ва, ашал поне до причиненге:

 • О Исус сикавгяс со ка керел е Девлескоро Тхагарипе. О Исус пхенгяс пе ученикиенге те молинен пес, те авел е Девлескоро Тхагарипе тай те овел е Девлескери воля ки пхув. (Матей 6:9, 10) О Исус сикавгяс саво ка овел о отговори далкхе молитваке.

  Бискай уло ки пхув, о Исус парварелас е бокхален, саскярелас е насвален тай възкресинелас е мулен! (Матей 15:29–38; Йоан 11:38–44) Сар бъдещо владетели е Девлескере Тхагарипнаске, о Исус сикавгяс предварително со ка керел о Тхагарипе пе народоске. (Откровение 11:15)

 • О условия андо светос докажинен кай е Девлескоро Тхагарипе ка авел сиго. О Исус предскажингяс кай англал о Тхагарипе те анел мири ки пхув, андо светос ка овелас бут войни, бокхалипе тай земетресения. (Матей 24:3, 7)

  Авдиес дикхас точно салка условия. Адалкхеске ащи те овас сигурна, кай сиго е Девлескоро Тхагарипе ка премахнинел саворе далкха проблемя.

 ПОМИСЛИНЕ ТУКЕ

Сар ка овел о животос кана е Девлескоро Тхагарипе ка управлинел?

И Библия отговоринел далкхе въпросиесте андо ПСАЛМ 37:29 тай ИСАИЯ 65:21–23.