Жа ко съдържание

Йеховаскере Свидетеля

романи (България)

„Дайкха лачши новина е тхагарипнаске ка овел проповедиме ко цело светос.“ (Матей 24:14)

Е Йеховаскере Свидетеля — кола синям аме?

Аме синям таро различна държавес тай хоратинас различна чшиба, ама въпреки далкхесте синям обединиме таро обща целес. Най-важно аменге си те отдас почит е Йеховаске, е Девлеске колеске хоратинел и Библия тай е Създателеске саворе букиенге. Керас всичко възможно за те следвинас о примери ковато диняс амен о Исус Христос, тай гордеинас амен кай синям християня. Секо йекх амендар редовно отделинел време, за те помагинел е манушенге те ахальовен по–бут е Библияке тай е Девлескере Тхагарипнаске. Понеже свидетелствувинас, или хоратинас е Йеховаске тай лескере Тхагарипнаске, аме синям пенжарде сар Йеховаскере Свидетеля.

Дикх амаро уебсайти. Четине и Библия онлайн. Ахальов по–бут аменге тай далкхеске со верувинас.

 

Сикльов и Библия би паренгоро

Сикльов и Библия кана тай кате си туке удобно.

Християнска видео

Християнска видео онлайн колато увеличинен и вяра андо Дел.

Е Йеховаскере Свидетеленгере събрания

Ахальов кате кидас амен тай сар поклонинас амен е Девлеске.

Избириме издания

Дикх о най-неве тай избириме издания.

Дикх видеоматериаля ки жестомимично чшиб

Сикльов и Библия като дикхес видеоматериаля ки жестомимично чшиб.