Zha mai angle

Zha ka o duito menu

Marturia le Jehovaske

Romanes Kalderash

Sar sikiuas amen pa e Biblia?

Sar sikiuas amen pa e Biblia?

Dikh sar le Marturia le Jehovaske shai zhutis tu te sikios pa e Biblia ivia.

 

Sikio mai

PA AMENDE

Mang te zhutis tu te sikios pa e Biblia

Shai avel tu o sikaimos la Bibliako ivia kana tu kamesa ai kai tu kamesa.