Derbazî hondorê bûyîn

Derbazî naverokê bûyîn

Pêşxebera Derheqa Îbo

Pêşxebera Derheqa Îbo

Pêbihesin fikirên sereke ji kitêba Îbo. Ew serhatî merʹa eyan dike pirsa derheqa serwêrtiya herî jorin.