Derbazî hondorê bûyîn

Derbazî naverokê bûyîn

Pêşxebera Derheqa Ezra

Pêşxebera Derheqa Ezra

Pêbihesin tiştên sereke derheqa kitêba Ezra û hebandina Orşelîmêda, paşê ku Babîloniya Cihû zeft kirin.