Derbazî hondorê bûyîn

Derbazî naverokê bûyîn

 Dersa 11

Ça Qanûnêd K′itêba Pîroz K′arê Mer′a Tînin?

Ça Qanûnêd K′itêba Pîroz K′arê Mer′a Tînin?

Ça qanûnêd K′itêba Pîroz dikarin hêlana bidine me, wekî em xwe ji qeziya xwey kin? ZEBÛR 36:9

1. Çir′a mer′a lazim e r′êberî?

E′firandarê me ji me diha bîlantir e. Ew ça bav, me h′ez dike û bona me xem dike. Xwedê merî usa nee′firandiye, ku bikaribin bêyî r′êberiya wî bijîn (Yêremya 10:23). Ça zar′a biç′ûkr′a lazim e r′êberiya dê-bava, usa jî me her kesîr′a lazim e r′êberiya Xwedê (Îşaya 48:17, 18). Îro em r′êberiyê distînin bi saya wan qanûna, ku di K′itêba Pîrozda nivîsar in, û ev r′êberî r′astî jî p′êşk′êşa ji Xwedê ye. Bixûne 2 Tîmot′êyo 3:16.

Qanûn û şîretêd Xwedê me hîn dikin ça r′ojêd îroyîn em bextewar bin û li axiriyê jî e′mirê h′eta-h′etayê bistînin. Çimkî Xwedê em e′firandine, lema heq e ku ewî qanûn û ferman daye me ku ça em gerekê bijîn. Em gerekê evê yekê bişêkirînin û bi şabûn gur′a qanûnêd wî bikin. Bixûne Zebûr 19:7, 11; E′yantî 4:11.

2. Ça Xebera Xwedê r′êberiyê me dike?

Hine qanûnêd ji K′itêba Pîroz dikarin di cûr′e-cûr′e derecada bêne xebitandinê. Lê hene qanûnêd usa jî ku t′enê di derecekêda têne xebitandinê (Qanûna Ducarî 22:8). Em gerekê h′iş-aqilê xwe bidin xebatê, wekî fe′m bikin ça r′astiyêd ji K′itêba Pîroz mer′a dibêjin çi bikin, çi nekin (Met′elok 2:10-12). Mesele, K′itêba Pîroz me hîn dike ku e′mir p′êşk′êşa ji Xwedê ye. Ji vê hînkirinê em çi şîret û r′êberiyê hildidin? Heger em h′esab dikin ku e′mir p′êşk′êşa ji Xwedê ye, emê t′imê haş ji xwe hebin, wekî ne e′mirê xwe ne jî yê meriyêd din nekine bin xofê, usa jî ziyanê nedine ne xwe, ne jî meriyêd din. Bixûne K′arêd Şandiya 17:28.

3. K′îjan du ferman lapî ferz in?

Îsa Mesîh derheqa du qanûnêd ferz xeber da. Qanûna pêşin nîşan  dike, wekî nêta e′mirê meriva ew e, ku derheqa Xwedê bizanibin, wî h′ez bikin û bi aminiyê wîr′a qulix kin. Ev qanûn em gerekê di h′emû şixulêd xweda bidin xebatê (Met′elok 3:6). Ew merî k′î ku bi vê qanûnê dijîn, wê hevaltiya t′evî Xwedê, bextewarbûna r′ast û e′mirê h′eta-h′etayê bistînin. Bixûne Metta 22:36-38.

Qanûna duda dikare alî me bike, ku heleqetiya me t′evî meriva bi e′dilayî be (1 Korint′î 13:4-7). Eva qanûna duda alî me dike em ç′e′v bidine Yahowa Xwedê, wekî ça ku ew t′evî meriya ye usa jî em bin. Bixûne Metta 7:12; 22:39, 40.

4. Ça qanûnêd K′itêba Pîroz k′arê mer′a tînin?

Qanûnêd K′itêba Pîroz malbeta hîn dikin wekî ça di h′ezkirinêda bibine yek (Kolosî 3:12-14). Xebera Xwedê usa jî qanûneke usa dide, wekî mêr û jin gerekê hev neqetin. Ev qanûn malbeta xwey dike. Bixûne Destpêbûn 2:24.

Heger em van qanûna biqedînin, ev yek wê alî me bike, wekî h′alê me h′emû aliyava xweş be. Mesele, ew k′î xebatçiya dixwazin, t′imê meriyêd usa diger′in, k′î ku bi qanûnêd û şîretêd K′itêba Pîroz dijîn, çimkî meriyêd usa h′elal û xîret in (Met′elok 10:4, 26; Îbranî 13:18). Xebera Xwedê usa me hîn dike, ku heger h′emû tiştêd ku seva e′mir lazim e bal me heye, em gerekê îda r′azî bin û hevaltiya xwe t′evî Yahowa Xwedê ji h′emû tiştêd din hê qîmet bikin. Bixûne Metta 6:24, 25, 33; 1 Tîmot′êyo 6:8-10.

Çaxê em qanûnêd K′itêba Pîroz didine xebatê, em bi vê yekê usa jî sih′et-qewata xwe xwey dikin (Met′elok 14:30; 22:24, 25). Mesele, qanûna Xwedê me hîn dike ku em gerekê t′u car serxweş nebin. Ev qanûn me ji nexweşiyêd giran û ji qeziya xwey dike (Met′elok 23:20). Yahowa Xwedê dihêle wekî em îç′kê vexwin, lê t′enê gerekê fesal bin, wekî serxweş nebin (Zebûr 104:15; 1 Korint′î 6:10). Bi hînbûna qanûnêd Xwedê em k′arê distînin, çimkî bi van hînkirina ne ku t′enê kirêd me, lê usa jî fikirêd me têne xweykirinê (Zebûr 119:97-100). Mesîhiyêd r′ast qanûnêd Xwedê diqedînin ne ku t′enê seva k′ara xwe, lê seva ku Yahowa Xwedê hurmet bikin. Bixûne Metta 5:14-16.