Derbazî hondorê bûyîn

Ji K′îderê Em Dikarin Bivînin Cabêd Pirsêd Girîng?

Ji K′îderê Em Dikarin Bivînin Cabêd Pirsêd Girîng?

Wan caba dikarin bivînin  . . .

 • di zandariyêda?

 • di fîlosofiyêda?

 • yan K′itêba Pîrozda?

 NIVÎSK′AREKÎ K′ITÊBA PÎROZ XWEDÊR′A GOT

“Aqil bide min . . . Gotinêd te r′astî ye” (Zebûr 119:144, 160).

K′itêba Pîroz caba pirsêd mîliyone meriva dide.

Hûn dixwazin ku caba pirsêd we jî bide?

Malpera jw.org dikare alî we bike.

BIXÛNE gotarêd onlayn

 • K′itêba Pîroz li ser 100 zimana zêdetir

 • Cabêd ji K′itêba Pîroz

 • Alîk′arî bona malbetê

BIVÎNE vîdêo ser h′îmê K′itêba Pîroz

 • Ders û k′ilamêd bona zar′a

 • Şîretêd bona cihala

 • Bawerî bi şixula

BIDE K′IŞANDINÊ e′debyeta

 JI WAN PIRSÊD GIRÎNG TU CABA K′ÎJANÎ DIXWAZÎ BISTÎNÎ?

 • K′î bi r′astiyê li ser dinyayê h′ukum dike?

 • Gelo wê bê ew we′de çaxê kul-derd îda t′une bin?

 • Gelo bi r′astiyê mirî dikarin dîsa bijîn?

Cabêd wan pirsa bivîne ji K′itêba Pîroz bi saya malpera jw.org.

(Bitikîne HÎNKIRINÊD K′ITÊBA PÎROZ > CABÊD JI K′ITÊBA PÎROZ)