Derbazî hondorê bûyîn

Derbazî naverokê bûyîn

Pêşxeber

Pêşxeber

HÛN ÇI DIFIKIRIN?

Gelo mirin ev qirara Xwedê ye? Kitêba Pîroz dibêje: “[Xwedê] ji çevêd wan hemû hêsirêd wan paqij ke û îdî mirinê tunebe” (Eyantî 21:4).

Eva jûrnala “Birca Qerewiliyê” şirowedikê, ku Kitêba Pîroz derheqa jîyîn û mirinê çi dibêje.