Derbazî hondorê bûyîn

Derbazî naverokê bûyîn

Navê Xwedê destnivîsarên kewinda (bi reng kifş kiriye)

Kitêba Pîroz Çi Dibêje?

Kitêba Pîroz Çi Dibêje?

Gelo navê Xwedê heye?

HINEK MERIV BAWER DIKIN wekî navê Xwedê tune hinek jî dibêjin wekî Xwedê û Xudan, ev îda nav in, hene yên usa jî, ku dibêjin wekî pir navên Wî hene. Hûnê çi bêjin?

KITÊBA PÎROZ ÇI DIBÊJE?

“Navê te Yahowa ye! Û yê ku li ser tevahiya Gerdûnê [Dinyayê] Herî Bilind . . . tenê tu yî!” (Zebûr 83:18, DO).

DÎSA ÇI EM PÊDIHESIN JI KITÊBA PÎROZ?

  • Xêncî wê yekê gelek sernavên Xwedê hene, lê ewî tenê navek xwera daye (Derketin 3:15).

  • Xwedê xwe ji me venaşêre; ew dixwaze wekî em wî nas kin (Karêd Şandiya 17:27).

  • Gava pêşin seva ku tevî Xwedê destpêkin hevaltiyê bikin, gerekê navê wî pêbihesin (Aqûb 4:8).

Gelo îzine navê Xwedê hildin?

HÛNÊ ÇI BÊJIN?

  • Erê

  • Na

  • Dibek

KITÊBA PÎROZ DIBÊJE

“Navê Xudan Xwedêyê xwe [Yehowa, DT] badîhewa nedî ser zarê xwe” (Derketin 20:7). Îzin tune navê Xwedê hildin, hergê bêqedir ev didine xebatê (Yêremya 29:9).

DÎSA ÇI EM PÊDIHESIN JI KITÊBA PÎROZ?

  • Mûsa û Îsa navê Xwedê zanibûn û ew didane xebatê (Yûhenna 17:25, 26).

  • Xwedê dibêje, wekî em navê wî hildin (Zebûr 105:1).

  • Dijminên Xwedê hemû tiştî dikin, seva ku meriv, navê Wî bîr kin (Yêremya 23:27).