Derbazî hondorê bûyîn

Hûn Bawer Dikin ku Tenê Hebandina We Rast e?

Hûn Bawer Dikin ku Tenê Hebandina We Rast e?

Merivêd ku Xwedê bawer dikin gerekê dişirmîş bin, hela Xwedê û Îsa Mesîh hebandina wan qebûl dikin, yan na. Xêncî wê yekê meriv gerekê bizanibe, ku çira ewî ev hebandin bijartiye.

Îsa qayîl nîbû vê nihêrandinêra, ku yan çi hemû rêlîgiya û her rê berbi xilazkirinê dibin. Ewî got: “Teng e ew derî û zemet e ew riya ku dibe berbi jîyînê û hindik in ewêd ku wê rêyê dibînin” (Metta 7:14). Şedêd Yahowa bawer dikin ku ewana riya rast dîtine. Lê hergê ev rê nerast bûya, ewana yeke wê berdewankirana rêlîgiya rast bigeriyana.