Derbazî hondorê bûyîn

Hûn Îsa Mesîh Bawer Dikin?

Hûn Îsa Mesîh Bawer Dikin?

Em serê xwe ber Îsa danaynin, çimkî em wî hesab nakin çawa Xwedayê Himzor. Lê em Îsa bawer dikin. Ewî got: “Ez im, rê, rastî û jîyîn. Tenê pê min yek dikare bê cem Bavê” (Yûhenna 14:6). Em bawer dikin ku Îsa ji ezmên hate li ser erdê û emirê xweye qedandî kire qurban (Metta 20:28). Mirin û saxkirina wî, mecalê dide wan meriya yêd ku wî bawer dikin, wekî emirê heta-hetayê bistînin (Yûhenna 3:16). Em usa jî bawer dikin ku Îsa niha çawa Padşa, di Padşatiya Xwedêye ezmanda padşatiyê dike. Û ev Padşatî, zûtirekê li ser temamiya erdê wê edilayî bîne (Eyantî 11:15). Xêncî wê yekê, em hildidin hesab giliyê Îsa: “Bav ser minra ye” (Yûhenna 14:28).