Amol tati dungu mu

Amol tati pepikalechi dungu mu

 KIMELÜN 6

Noe tañi antü mu upalu Pütra Mangiñ Ko, ¿chem kimeleleiñmu?

Noe tañi antü mu upalu Pütra Mangiñ Ko, ¿chem kimeleleiñmu?

Chaw Ngünechen apümbi itrokom weyake che, welu montulbi Noe ka tañi pu che Génesis 7:11, 12, 23

Meli mari antü ka meli mari pun mawi. Beymu, kom mangiñmay Mapu, kom weyake che layngün.

Pu wentruwkebüchi werken püllü elkünotuy ñi che ad ngetun, ka kiñewingün Satana engün. Weyake püllü ngetuyngün, demonio pingi engün.

Kom pu che pu arka mülelu müten, Chaw Ngünechen montuleyu engün. Kiñe antü, Noe ka tañi pu che layngün, welu Chaw Dio wiñomongeltobi engün, ka abnochi mongen niey engün.

 Chaw Ngünechen apümabi weyake che, welu montulabi kümeke che Matew 24:37-39

Satana ka tañi weyake püllü ngünenkanekebi tati pu che allkütunobel Jewba.

Noe tañi antü mu reke, bachantü bentren che küpa mupitulayngün Jewba. Püchün upa mu, Kidu apümabi kom weyake che (2 Pedro 2:5, 6).

Bachantü kiñeke che, Noe reke, kidu engün mupitukingün kom Chaw Ngünechen tañi werkümeken. Beyengün, pu Dungukelu Iñi Ngen Jewba.