Sigui pa e contenido

Sigui pa e di dos menu

Testigonan di Jehova

Papiamento (Aruba)
  • Moscu (Rusia): un combersacion tocante Bijbel na caya Nikolskaya