Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ngimba Mohesi Ikwikala Kughu?

Ngimba Mohesi Ikwikala Kughu?

Isi Ibaibolo Likuyoba

Panongwa yakuti ali numbili wa mbepo, ikwikala ku malo agha tukabaghila ukughabona na maso ghitu. Loli agha ghakaya amalo gha moto agha abandu bamo bikuti abandu ababibi bikulangiliwako ukufwana namuno ikithuzi iki kili pa nkhani iyi kikubonekela.

“Ubwite ku mwanya”

Akabalilo kamo, Setano Umohesi yope abukile ku malo gha fipeliwa fyambepo ukuti abonekele pamaso gha Kyala pampene na bandumi abasubiliwa. (Jobu 1:6) Loli Ibaibolo lyayobile ngani ukuti bwisakuyako, “Ubwite ku mwanya”ubu bwisa kupangisya ukuti Setano asopiwe ukufuma kumwanya mpaka “pa kisu kya pasi.” (Ubusetuli 12:7-9, King James Version) Imbili ya mu Baibolo ni findu fya nkisu fikunangisya ukuti ubwite ubu, bwabombiwe naloli ku mwanya. Lino Umohesi ikwikala pa kisu kya pasi.

Ngimba isi sikusanusya ukuti Umohesi ali na kaya kake pa kisu iki tukwikalamo? Mwakifwanikisyo, akaya ka Pergamo, kayobiwagha ukuti “buyo ubu kilipo ikikota kya Setano” kangi “momuno alimo Setano.” (Ubusetuli 2:13) Amasyu agha ghikusanusya amalo agha abandu bamwiputagha Setano nkaya ka Pergano. Ibaibolo likuti Umohesi ikulaghila “Ubunyafyale bosa ubwa nkisu.” Ifi fikunangisya ukuti Setana atikwikala pa malo ghamoghene loli ikwikala pa kisu kya pasi.​—Luka 4:​5, 6.