Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde