Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ulukomano lwa Masiku Matatu

Abaketi ba Yehova bobomba ulukumano lwa masiku matatu ikinja kilikyosa. Mubaghile umanya ifingi ifya lukomano ulu.

 

Londa Amalo gha Pabupipi

Manyila Fingi

BO BALIKU ABA BOBOMBA UBWIGHANE BWA YEHOVA AMASIKU AGHA?

Nongwa Yafiki Tukuya Ningomano Inywamu?

Ichinja chilichosa tukuya ni ngomano sitatu. Tutuliwa bulebule linga tuli pangomano?