Keta ifingi

Keta menu iyingi

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

ISI ABANDU BIGHANILE UKULALUSYA

Nongwa Yafiki Abaketi ba Yehova Batikusekela Ikilisimasi?

Abandu bingi bikusekela Ikilisimasi nalinga bikumanya muno yalyandile. Mumanye inongwa yake Abaketi ba Yehova batikusekela.

ISI ABANDU BIGHANILE UKULALUSYA

Nongwa Yafiki Abaketi ba Yehova Batikusekela Isitala?

Abandu bingi bikuketa Isitala ukuya lusekelo lwa baKristu. Nongwa yafiki Abaketi ba Yehova batikusekela?

ISI ABANDU BIGHANILE UKULALUSYA

Ngimba Abaketi ba Yehova Bikwitika Ukwambilila Unkota ku Chipatala?

Abandu bamo bikwinong’ona ukuti Abaketi ba Yehova bikukana ubutuli bulibosa ubwa ku Chipatala. Ngimba ubu bwanaloli?

ISYA USWE

Ingomano sya Kipanga sya Baketi ba Yehova

Londa kuno tubombela ingomano na muno tumanyilila

Pa Kisu Kyosa

  • 239—Ifisu kuno Abaketi ba Yehova baliko

  • 8,201,545—Abaketi ba Yehova

  • 9,499,933—Aba bomanyila iBaibolo na Baketi ba Yehova

  • 19,950,019—Aba balipo pokumbukila ifwa ya Yesu

  • 115,416—Ifipanga