Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Okutobala 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YOELI 1-3

“Abana Binu Abalumyana na Balindwana Bisa Kusololagha”

“Abana Binu Abalumyana na Balindwana Bisa Kusololagha”

2:28, 29

Abakristu abasaliwa bikutula pambombo iyakufumusya. Abene bikuyoba isya “mbombo ingulumba isya Kyala” kangi bikufumusya ‘amasyu amanunu agha Bunyafyale.’ (Imb 2:11, 17-21; Mt 24:14) Aba ng’osi isingi bikubatula pambombo iyi

2:32

Ngimba sikusanusya isyafiki ukukolela pa ngamu iya ‘Yehova’?

  • Ukuyimanya ingamu

  • Ukuyighindika ingamu

  • Ukuyisubila nu kunsubila Umwene ngamu

Mwilalusye ukuti, ‘Ngimba mbaghile ukubatula bulebule abasaliwa pambombo yabo iyakufumusya?’