Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Okutobala 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | DANIELI 10-12

Yehova Ayobile Ngani Isya Banyafyale ba Nkyeni

Yehova Ayobile Ngani Isya Banyafyale ba Nkyeni

11:2

Abanyafyale 4 aba bikuya pakukingilagha ikisu kya Peresia. Uwa 4 “isakusumuka nukulwa ni kisu kya ba Griki.”

  1. Sairasi Unkulumba

  2. Kambisesi 2

  3. Dariyusi 1

  4. Zekisesi 1 (tukusubila ukuti uyu yo Mwalafyale Ahasuera, uyu alimweghile Estere)

11:3

Isa kubonekagha umwalafyale uwa Griki uyu yo kalyoto mbwite kangi yo isa kulaghilagha ikisu ikinywamu.

  • Alekizanda Unkulumba

11:4

Ubulaghili bwa Griki bwayagha pakutapukana ku balwa bwite 4 ba Alekezanda.

  1. Kasanda

  2. Lasamekase

  3. Selukasi 1

  4. Tolemi 1