Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 IKYUMA IKI KIKWAGHIGHA M’MASYU GHA KYALA | MASALIMO 87-91

Mwitughaleghe m’Mbwibililo bwa Kyala Wapamwanya

Mwitughaleghe m’Mbwibililo bwa Kyala Wapamwanya

Tukupokiwa ku findu fingi linga tuli ‘m’mbwibililo’ bwa Yehova

91:1, 2, 9-14

  • Ukuti tuye m’mbwibililo bwa Yehova tulondiwa ukwiyipa nukosiwa tasi

  • Bosa aba batinkusubila Kyala, amalo agha bakaghamanya

  • Nayumo umundu uyu otutuma ukuti tuye m’mbwibililo bwa Yehova, kangi tutotila ukuti tubaghile ukupokiwa ulwitiko nulughano ulu tuli nalo kwa Kyala

“Uyu otegha injuni” olonda ukututegha uswe

91:3

  • Injuni njanja, yonongwa syutamya usikola

  • Aba botegha injuni bomanya tasi ubuyanja bwa njuni ukuti bamanye injila yakusiteghela

  • Setano afwene na “uyu otegha injuni”, umwene oketa tasi muno tubombela ifindu ukuti amanye injila yotuteghela.

Injila 4 isi Setano otutegha nasyo:

  • Ukutila Abandu

  • Ikyuma

  • Ifyakusangalusya ifibibi

  • Ukusita Kupilikana