Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Ogasiti 2016

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | MASALIMO 102-105

Yehova Ikukumbuka Ukuti Tufwene Itolo nu Mfu

Yehova Ikukumbuka Ukuti Tufwene Itolo nu Mfu

Davidi afwanikisyagha nifindu ifingi uyoba isya kisa iki Kyala ali nakyo.

  • 103:11

    Twebandu tukabaghila umanya ubutali bwakufuma kumwanya uko kuli indondwa na pasi apa. Momuno siyilile nulughano lwa Kyala, tukabaghila umanya muno ulughano lwake losa luyilile

  • 103:12

    Yehova ikusibika kubutali fiyo imbibi syitu bo mumo kubusokelo ilisuba kuyilile ubutali ukufuma kubuyongelo

  • 103:13

    Ufwana na muno tata onangisyila ulughano ku mwanake uyu amonangile, Yehova yope akuya ni kisa ku bandu aba bapelile imbibi syabo