Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Novembala 2017

Muno Tubaghile Ukuyobela Pakufumusya

Muno Tubaghile Ukuyobela Pakufumusya

GONGWE LA MULINDA

Ilalusyo: Ngimba unkulumba fiyo pakupa ifyabupe ukukinda aliwesa yonani?

Ilemba: Yak 1:17

Mpepo: Imagazini iyi yikuya pakututula ukundaghisya ikyabupe kimo ikyapamwanya fiyo ukukinda fyosa ifi Kyala atupele.

UKUMANYISYA UBWANALOLI

Ilalusyo: Ngimba ingamu ya Kyala yonani?

Ilemba: Sa 83:18 NWT

Ubwanaloli: Ingamu ya Kyala yo Yehova.

MUBAGHILE UKUYA NULUSEKELO M’NYUMBA YINU

Muno Mubaghile Ukuyobela: Tukuketesya akavidiyo akapimba aka kikuyoba isya mbumba. [Munangisya ividiyo iyakuti Mungaŵa Ŵakukondwa mu Mbumba Yinu.]

Mpepo: Linga kulonda ukubelenga ibulosha ili liyobiwe mu kavidiyo aka, mbaghile ukupako pamo ukunangisya muno ubaghile ukupangila dawunilodi pa webusayiti.

LEMBA INJILA IYI MUKULONDA UKUBOMBELA

Mubombele isi pakupanga injila yinu ya muno mubaghile ukufumukisya.