Keta ifingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Sala injobelo Kyangonde

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 29-33

“Mwalafyale Uyu Isakukilongosya Ikisu Mbugholofu”

“Mwalafyale Uyu Isakukilongosya Ikisu Mbugholofu”

Yesu uyu yo Mwalafyale atupele ‘amafumu’ aba bakulumba, ukuti batupakisyeghe

32:1-3

  • Ufwana na ‘malo ghakwibililamo ku mbelo’ wamaka, bofighilila ing’osi ku ndamyo kangi ku findu ifi fighomokesya abingi kunyuma

  • Ufwana nu “tusoko utu tukwenda ndungalangala” abakulumba botula aba botamiwa mwa mbepo pobapa ifi fyulondiwa ukuti bakindilile ukuya pabumanyani na Kyala

  • Ufwana “ni kipepo kya ibwe ilitali nkisu kya lungalangala” botwala ubutuli ku ng’osi mobapa ubulongosi bwa m’Baibolo nukuwasangalusya