Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Febuluwale 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YESAYA 47-51

Ukumpilikila Yehova Kukutwala Ulusayo

Ukumpilikila Yehova Kukutwala Ulusayo

48:17

  • Mwalughano, Yehova ‘ikutulongosya injila iyi tukulondiwa ukwendamo’ ukuti tuhobokeghe nu bumi bwitu. Yoswe tukupindula linga tukumpilikila.

“Ulusayo(Ulutengano) . . . ukuti lusoko”

48:18

  • Yehova afingile isya lutengano ulununu, ulukulumba, kangi ulwa bwila na bwila ulu lukwenda ukufwana nu lusoko

‘Balambiki(balwiyisyo) bo gha mayigha agha ghikukoma munyanja mumbali’

 
  • Imbombo syitu ingolofu sibaghile ukukoma bo gha mayigha gha munyanja mumbali