Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Febuluwale 2017

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU

Mubombeleghe Mwamahala Amabuku Ghitu

Mubombeleghe Mwamahala Amabuku Ghitu

Yesu atile: ‘Mwambilile itolo, nanumwe mupeghe itolo.’ (Mt 10:8) Tukukonga ubulongosi ubu, yo nongwa tutikupima untengo wa mabuku ghitu agha tukwambilisya. (2Ko 2:17) Loli m’mabuku ghitu mukwaghiwa ubwanaloli bwakulondiwa fiyo bwakufuma m’masyu gha Kyala. Ukuti twambilile amabuku agha, imbombo yikuya nywamu fiyo iya kupanga kangi nukunyamula ukubuka nagho mu fipanga fyakukindanakindana pa kisu kyosa. Yo nongwa tutikulondiwa ukwegha mingi agha tukabaghila ukufwanisya ukwambilisya.

Amahala ghikulondiwa linga tukwambilisya amabuku pakufumusya. (Mt 7:6) M’malo mwa kumpa itolo aliwesa, kununu fiyo ukuyobesania nawe tasi ukuti tumanye linga ikulonda pamo hayi. Ngimba ubaghile ukwamula ukuti ena pa ilalusyo limolyene pamo mabili pa malalusyo agha ghali mu bokosi? Linga mukutoliwa ukusimikisya linga ikulilonda naloli, kununu ukumupa itilakiti. Loli linga asumile amagazini pamo ibuku limo, tubaghile ukumpa.—Mbu 3:27, 28.