Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Disembala 2016

 UBUMI BWITU BWABUKRISTU | YESAYA 11-16

Ikisu Kisa Kwisula Nukum’manya Yehova

Ikisu Kisa Kwisula Nukum’manya Yehova

Ngimba ubusololi ubu bwafwanisiwe bulebule ku baIsraeli?

  • Bo abaIsraeli bali munjila ufuma ku Babeloni pamo nkaya kabo bakatilagha ifinyamana pamo utila abalwa bwite.—Ezr 8:21, 22.

Ngimba ubusololi ubu bufwanisiwa bulebule amasiku agha?

  • Ubumanyi bwa Yehova buchenja utuyilo twa bandu bingi. Abandu aba babombagha ifya chiwawa lino balutengano. Ukum’manya Kyala kwatula abandu bingi ukuya m’gulu lya Kyala ilya pa kisu.

Ngimba ubusololi ubu bukuya pofwanisiwa bulebule nkyeni?

  • Pa kisu kyosa pasoya ulutengano, paladaiso, ufwana nu bwighane bwa Kyala muno payilile pakwanda. Nakimo ikipeliwa, pamo umundu pamo ikinyamana iki kisa kutilisya.

Pauli Achenjile Akayilo Kake Nongwa Yakuti Amenye Kyala

  • Pabwandilo Pauli amanyiwagha ningamu yakuti Sauli, kangi afwimagha fiyo abandu ba Kyala.—1Ti 1:13.

  • Achenjile akayilo kake nongwa yakuti alimmenye kanunu Kyala.—Kol 3:8-10.