Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Epulelo 2017

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | YEREMIYA 17-21

Tumwitikisye Yehova Ukuti Atubumbe

Tumwitikisye Yehova Ukuti Atubumbe

Mwitikeghe linga Yehova ikubabumba

18:1-11

  • Yehova ikutubumba ukuti tuye bandu banunu mwa kutupa ubulongosi nukutufunda linga tonangile

  • Tukulondiwa ukuya abatofu kangi bakupilikila

  • Yehova atikutufimbilisya ukuti tubombeghe isi tutikulonda

Umbumbandeko abaghile ukuchenja inyinong’ono syake pa isi ikulonda ukubomba ni lifu lyake

  • Panongwa yakuti Yehova atupele ubwabuke bwakusala ifi tukulonda, tubaghile ukusala linga tukulonda ukuti atubumbe pamo hayi

  • Yehova ikubomba ifindu na bandu ukufwana namuno bikubombela nubulongosi ubu umwene ikutupa

Ngimba njila siliku isi ngulonda ukuti Yehova ambumbe nasyo?