Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Novembala 2016

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | ISYA MBUPINGAMU 27-31

IBaibolo Lilongosola Unkikulu Wanaloli

IBaibolo Lilongosola Unkikulu Wanaloli

Isya Mbupingamu chaputala 31 lili na masyu agha ghobuka kwa Mwalafyale Lemueli ufuma kwa mama wake. Ubulongosi ubu abuliwe bwantulile ukuti asale kanunu unkikulu wa naloli.

Unkikulu wa naloli akuya nsubiliwa

31:10-12

  • Oyoba ifundo syakutula imbumba yake kangi akwiyisya ku ndume wake

  • Undume onsubila, kangi atomfimbilisya ukuti ansumeghe pa chilichosa ichi olonda ubomba

Unkikulu wa naloli akwiyula pa mbombo syake

31:13-27

  • Omanyila muno angendesyela ifindu mwa mahala nuketesya ukuti bosa panyumba yake bofwala kanunu, bachisazo kangi opiya kanunu ifyakulya

  • Akwiyula pambombo yake kangi oketesya imbombo yosa ya panyumba ukuti yibombiwa kanunu

Unkikulu wa naloli akungana Kyala

31:30

  • Akuntila Kyala kangi abomba ifindu ifinunu ukuti aye pabumanyani na Yehova