Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Ukufumusya nu Bumi Bwitu Bwabukristu–Imbatiko ya Ngomano Syitu  |  Novembala 2016

 IKYUMA IKI KIKWAGHIWA M’MASYU GHA KYALA | UNDUMBILILI 7-12

‘Ukumbukeghe. . .Umpeli Wako bo Ukali Uli Ndumyana’

‘Ukumbukeghe. . .Umpeli Wako bo Ukali Uli Ndumyana’

Poyoba isya ndamyo isi sikwisa nongwa ya bukangale, Solomoni ayobagha amasyu agha afwanikisyagha ni findu fimo

12:1, 13

 • Abalumyana bingi bali nu bumi ubununu kangi bali namaka ghakubombela imbombo simo isi silonda amaka

 • Abalumyana bolondiwa ubombela akabalilo namaka ghabo ukumbombela Kyala bo bakali ukangala

Munkumbukeghe Umpeli winu ukumbombela namaka ghosa bo mukali muli balumyana

12:2-7

 • Vesi 3 NWT, TB: ‘Abakikulu boketa pa bwindo loli bakwagha kuli ngisi’

  Uleka uketa kanunu

 • Vesi 4 NWT, TB: ‘Abana abalindwana batile itolo loloba’

  Uleka upilika kanunu

 • Vesi 5 NWT, TB: ‘Utuseke twa aviyoni tupunda’

  Uleka ulonda kangi ifyakulya