Keta ifingi

Keta menu iyingi

Keta ifi filipo

Abaketi ba Yehova

Kyangonde

Mubamanyisyeghe Abana Binu

 MUTU 10

Yesu Apilikilagha Akabalilo Kosa

Yesu Apilikilagha Akabalilo Kosa

Ngimba upilikila abapapi akabalilo kosa kupepe?— Utubalilo tumo kukuya kukafu. Ngimba usimenye ukuti Yesu apilikilagha Yehova na bapapi bake?— Nuwe ubaghile upilikila abapapi bako ufwana na muno Yesu abombelagha, nalinga lumo kukuya kukafu. Tumanyile isya Yesu.

Bo akali ukwisa pa kisu, Yesu ali kumwanya na Tata wake. Yesu ali kangi na bapapi bake pa kisu. Yosefe na Maria bo bali bapapi bake. Ka usimenye muno syayilile ukuti baye bapapi bake?—

Yehova alyeghile ubumi bwa Yesu kumwanya, abikile mwa Maria ukuti Yesu apapiwe. Isi syabombiwe na maka gha Yehova! Yesu akulile mulwanda lwa Maria ufwana namuno abana bosa bokulila ufika akabalilo ka kupapiwa. Bo imyesi 9 ghikwanile, Yesu apapiwe. Momuno syayilile ukuti Maria na Yosefe baye bapapi ba Yesu pa kisu.

Bo Yesu ali ni finja 12, abombile fimo ifi fyanangisye ulughano kwa Tata wake, Yehova. Ifi fyabombiwe akabalilo aka Yesu na bapapi bake babukile ku Yerusalemu nongwa ya Pasa. Bo bali mu njila ukughomokela kukaya, Yosefe na Maria balyaghile ukuti Yesu nayumo. Ngimba umenye kuno ali?—

Nongwa yafiki Yesu ali mu nyumba ya Kyala?

Yosefe na Maria baghomokile ku Yerusalemu ukuti bakamulonde Yesu. Akabalilo kakindilepo batalimwaghile. Loli bo ghakindilepo amasiku matatu, balimwaghile mu nyumba ya Kyala! Nongwa yafiki Yesu ali mu nyumba ya Kyala?— Kokuno amanyilagha isya Tata wake Yehova. Umwene alinganile Yehova kangi alondagha ukuti amuhobosyeghe. Bo Yesu akulile, pope apilikilagha Yehova. Yesu apilikilagha nalinga lumo kwali kukafu ukuti apilikile, lumo atamiwagha nongwa ya kupilikila kwake. Ngimba Yesu abapilikile abapapi bake Yosefe na Maria?— Ee, iBaibolo likuti abapilikile.

Ngimba kumanyilako fiki kwa Yesu?— Kulondiwa upilikila abapapi bako nalinga lumo kukuya kukafu. Ngimba uwe kubapilikila abapapi?—

BELENGA MU BAIBOLO

  • Luka 1:30-35; 2:45-52

  • Baefesi 6:1

  • Bahiburi 5:8