Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

 Nu parte yeje 13

¿Jaga nee e Jehová ke ra mimiji?

¿Jaga nee e Jehová ke ra mimiji?

Dya ri tsjage kʼo na sʼoo (1 Corintios 6:9, 10)

Ra sʼiyaji e Jehová, dya ra kjaji kʼo dya ga joo kʼo dya nee angeze.

E Jehová dya nee ke ra ponu̷ji, ke ra ti̱ji, ke ra su̷tʼu̷ji marihuana.

Dya nee yo mibʼe̷zoji ñe yo mirixuji. Mama dya ga joo kʼo nee ra mbe̷sʼiji na punkju̷ merio, ñe kʼo jombʼu̷ji chu̱ʼu̱ yo ntee. E Jehová mama dya ga joo ra mbotrʼu̷ ntee, dya ga joo ma ra mbotrʼu̷ji in chʼii yo a nrrunte.

Dya ra kjaji kʼo kjaji yo se̷ro̷ ni ra xorpu̷ji yo santo.

Yo ntee kʼo kjaji kʼo dya ga joo dya ra mimiji kja ne Xoñijomu̷ kʼu̷ me rga zo̷o̷.

 Ri tsjage kʼo na joo (Mateo 7:12)

E Mizhokjimi me ra ma̷ja̷ ma ri tsjage kʼo mama angeze.

Ri sʼiyage yo ntee, ri jonte, ri pjosʼu̷, ri unu̷ ma dya pje pe̷sʼiji.

Ri ñage kʼo na kjuana dya ri mama bʼechjine.

Ri juentsʼe yo ntee ri pjosʼu̷, ma kjo kʼo ra zanku̷, dya ri nzhopkʼu̷.

Ri maa zopju̷ yo ntee ri jichi jaga kjaa e Jehová ñe pje mama ne Biblia (Isaías 43:10).