Nuba soo ri jñanrra texe kʼo mama ne pajina

Unu̷ge klik ngekʼua ri jñanrra yo ri xoru̷

Jñusʼu̷geba yo respuesta yo trʼo̷nu̷

Jñusʼu̷geba yo respuesta yo trʼo̷nu̷
  1. ¿Pjenga na sʼe̷zhi ra kjaji kʼo na joo? (1 Ped. 5:8; Rom. 12:2; Rom. 7:21-25).

  2. ¿Pje kjaji kʼo ntee kʼo ndumu̷ kʼua ja ga nee ne tsʼinge, ñe pje ra kjaji ngekʼua ra je̷zijikʼo? (Gál. 6:8).

  3. ¿Kjo nge kʼu̷ xe nda ni jyodʼ u̷ ra pjo̷sʼ u̷ji? (Gál. 6:10).

  4. ¿Ja ga pe̷pjiji kʼo a̷ta̷ji Mizhokjimi? (Gál. 6:8)

  5. ¿Pje ra xepjeji ma dya ra poo in kueji? (Gál. 6:9)