Skip to content

Skip to secondary menu

Testemuña ba Jeová

Mambae (Ermera)

Reuniaun espesiál atu komemora Jesus nia mate

Ami hakarak konvida Ita atu halibur hamutuk ho ami hodi komemora aniversáriu ba Jesus nia mate. Buka reuniaun-fatin besik Ita-nia área.