Kuenda na kisika mambu kele

Kuenda na bayintu ya fioti ya masolo

Bambangi ya Yehova

Kikongo ya leta

Paje yina nge kena kulomba monana ve.

Beto melomba nge nge kuenda na paje ya kukota to nyema masonukua yina kele na yinsi.

mikanda yina beto mepona

Tala bima ya yimpa mpe yina nge lenda zanga ve kutala.

Mambu metala Bambangi ya Yehova

Sosa kuzaba beto. Sosa kuzaba kisika beto kekutakanaka, yinki mutindu ya kukutana na beto, mpe yinki mutindu nge lenda lomba ndongokolo ya Biblia ya ofele.