Kuenda na kisika mambu kele

Kuenda na bayintu ya fioti ya masolo

Bambangi ya Yehova

Kikongo ya leta

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli [Nzo ya Nkengidi] mpe Lamuká!

Ba lenda bimisa bazulunalo ya beto na Internet na bandinga kuluta 200, ata na ndinga ya mababa. Linɔìngi ya Mosɛnzɛli [Nzo ya Nkengedi] kena kubangula beto mambu yina kena kuluta na ntoto ya mvimba na kukokisama ya bambikudulu ya Biblia. Yau kena kukindisa bayina ke tangaka yau na nzila ya nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi mpe yau kena tinda bau na kuvuanda na kiminu na Yesu Klisto. Lamuka! kemonisaka beto yinki mutindu beto lenda bongisa mambu ya ntangu ya beto. Yau kena kupesa bamfunu ya nene ya kundima ti Mvangi kekokisa bansilulu na yandi ya kutula yinza mosi ya yimpa, ya kiyenge mpe ya kubanga ve.Sola ndinga yina nge mezola awa, mpe niema kisika yina bamesonika ‘Sosa’ samu na kumona mutindu ya mikanda yina ya ndinga yango.

 

KUBIMISAMA
Mambu mutindu na mutindu
Mulongo

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI [YINZO YA NKEGIDI] (YA KULONGUKA]

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

August 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

July 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

June 2017

THE WATCHTOWER—STUDY QUESTIONS

May 2017