Kuenda na kisika mambu kele

Badrame ya kutanga Biblia

Tala badrame yina mekatuka na masolo ya Biblia. Bamesangisa kutanga yawu na makelele, miziki ya kitoko mpe mutindu ya kuzaba mambu yango. Ya lenda bimisama na Internet. Bavideo na bandinga ya mababa mpe kele. Sosa ndinga yina nge mezola awa, mpe niema kisika yina bamesonika ‘Sosa’ samu na kumona badrame yina kele na ndinga yango. Sonika mwa phova ya titre to ya nkumbu ya mukanda ya Biblia samu nge mona mikanda yina bametanga.

 

Mambu yayi nge melomba kele ntete ve na Internet na ndinga yayi.

Mambu yina ya bapaje yina melanda yakele na ndinga yayi: