Kuenda na kisika mambu kele

Yina beto mepona

Tanga na Internet to telesharje bazulunalo Linɔngi ya Mosɛnzɛli [Nzo ya Nkengidi] na Lamuká! to mikanda yankaka. Kuwa mikanda na beto na ba-CD na bandinga mingi. Yakele ofele. Tala to bimisa na Internet bavideo na bandinga mingi, ata yayi ya mababa. Sola ndinga yina nge zola awa, mpe niema kisika bamesonika ‘Sosa’ samu nge mona mutindu ya mikanda yina kele na ndinga yango.

 

KUBIMISAMA
Mambu mutindu na mutindu
Mulongo

Bansangu ya mbote yina mekatuka na Nzambi!

Yinki mutindu ndongokolo ya Biblia kesalamaka?

Study Questions for “Jesus—The Way, the Truth, the Life”

Study Questions for "God's Kingdom Rules!"

Yinki mambu kesalamaka na Yinzo ya Kimbfumu?

Banani kena kusala luzolo ya Yehova bubu yayi?

Samu na yinki kulonguka Biblia?

Mbala ya nkaka, bansobolo ya nkaka yina mesalama na mikanda ya elektroniki yabima ntete ve na mikanda ya papie.