Kuenda na kisika mambu kele

Kuenda na bayintu ya fioti ya masolo

Bambangi ya Yehova

Kikongo ya leta

Paje yina nge kena kulomba lenda monana ntete ve.

Nge lenda mona bapaje yankaka na site na kunyema na masonukua yina kele na yinsi.