Switluli

Tlula longoloko

Kuma Tinhlamulu ta Swivutiso Leswi

Kuma Tinhlamulu ta Swivutiso Leswi
  1. Xana i yini “nawu wa Kreste”? (Gal. 6:2)

  2. Xana hingawuyingisa njhani nawu wa Kreste hambiloko hingavoniwi hi van’wani? (1 Kor. 10:31)

  3. Xana hingawuyingisa njhani nawu wa Kreste loko hili ntirhweni wo chumayela? (Luk. 16:10; Mat. 22:39; Minti. 20:35)

  4. Xana i yini lexiyendlaka nawu wa Kreste wutlakukile kutlula Nawu wa Muxe? (1 Pet. 2:16)

  5.   Xana vatekani ni vapswali vangawuyingisa njhani nawu wa Kreste amindjangwini ya vona? (Efe. 5:22, 23, 25; Hev. 5:13, 14)

  6. Xana ungawuyingisa njhani nawu wa Kreste loko uli xkolweni? (Pis. 1:1-3; Yoh. 17:14)

  7. Xana ungavarhandza njhani van’wani hilaha Yesu akurhandzeke hakona? (Gal. 6:1-5, 10)