Switluli

Tlula uya ka pajina la wumbirhi

Tlula longoloko

Timboni ta Yehovha

Changana (Mozambique)

Mahanyelo ni Ntirhu wa Hina wa Wukreste  |  Novembro 2017

 KUHANYATANIHI VAKRESTE

Tshama Uxalamukile Utlhela Uchivirika hi Tlhelo la Moya Loko Kuva ni Kucinca ka Wutomi la Wena

Tshama Uxalamukile Utlhela Uchivirika hi Tlhelo la Moya Loko Kuva ni Kucinca ka Wutomi la Wena

Ka masiku lawa ya makumu, switolovelekile leswaku kuva ni kucinca awuton’wini la hina. (1Ko 7:31) Swingahayendleka leswaku se ahiswiyimela kuva wutomi la hina licinca kumbe swingayendleka ahingaswiyimeli; kucinca loku, hambi kohitisela leswinene hambi kohitisela swa kubiha, kungahatikisa wugandzeli la hina ni kuwonha wunghanu la hina na Yehovha. I mpsini swingahipfunaka kutshama nahixalamukile naswona hichivirika hi tlhelo la moya loko kuva ni kucinca ka wutomi la hina? Hlalela a vhidiyu lelinge Yana Mahlweni Utiya hi Tlhelo la Moya Loko Urhurha, ugama uhlamula swivutiso leswilandzelaka:

  • Tatana lweyi akombisiweke ka vhidiyu leli apfuniwe njhani hi makwerhu mun’wana?

  • A tshinya la nawu lelinga ka Matewu 7:25 litirhe njhani ka xiyimu xa njangu lowu?

  • Njangu lowu wutilungisele njhani nakahali nkama leswaku wurhurha? Naswona kuyendla leswo swivapfunise kuyini?

  • I mpsini leswi pfuneke njangu lowu kutolovelana ni xiyimo xa bandla ni ndhawu leyi varhurheleke ka yona?

Hi kwihi kucinca lokukulu nahakukumanaka na kona ka wutomi la mina?

Ningamatirhisa njhani matshinya ya minawu lawa makombisiweke ka vhidiyo leli?