Switluli

Tlula longoloko

 XUMA XINGA KA RITO LA XIKWEMBU | EZEKIYELE 28-31

Yehovha Ahakele Tiko la Vanhu lava Avangamugandzeli

Yehovha Ahakele Tiko la Vanhu lava Avangamugandzeli

29:18-20

Leswi Yehovha ahakeleke tiko la vanhu lavangamugandzeliki hi ntirho lowu va mu endleleke wona, hingatiyiseka leswaku malandza yakwe ya kutshembeka, atamahakela hi kutlulisa!

LESWI VABABILONA VASWIYENDLEKE

Kurhendzela tiko la Tiri

LESWI NINGASWIENDLAKA

Nyimpi ya moya leyi ni lwaka yona i ya njhani?

MAGANDZELO YA VABABILONA

  • Vababilona varhendzele tiko la Tiri hi kukarhateka hi xipimu xa 13 wa malembe

  • Masocha ya vababilona maxanisekile

  • Vababilona avahakeliwanga

MAGANDZELO YA MINA

Xana nitikarhatele kufikela kwini entirhweni wa Yehovha?

NDLELA LEYI YEHOVHA AHAKELEKE BABILONA HA YONA

Yehovha amunyike Egipta tanihi swilo swophangiwa

NDLELA LEYI YEHOVHA ANIHAKELAKA HA YONA

Hi yini ndlela leyi Yehovha anihakelaka ha yona?