Switluli

Tlula uya ka pajina la wumbirhi

Timboni ta Yehovha

Changana (Mozambique)

Marevhixta Xihondzo xo Rindza ni Xalamuka!

Marevhixta ya hina lamaseketeliweke ka Bibele mangabaxariwa hi tindzimi ta kutlula 200, kupatsa ni lirimi la mavoko. A Xihondzo xo Rindza xihikomba ndlela leyi wuprofeta la Bibele lihetisekaka ha yona amisaveni hinkwayu. Xichavelela vanhu hi mahungu yotsakisa ya Mfumu wa Xikwembu xitlhela xivakhutaza kuva ni lipfumelo ka Yesu Kreste. A revhixta Xalamuka! lihikomba ndlela leyi hingalwisanaka ni swikarhatu swa siku ni siku litlhela lihitiyisa ka xitshembisu xa Muvumbi wa hina xa kuhinyika misava leyimpsha ya kurhula ni kusirheleleka.

Hlawula lirimi ugama udeketa Lavetela leswaku uvona marevhixta yohambanahambana lamakumekaka hi lirimi lolelo.

 

Hirivaleli, leswi uswilavetelaka aswiseva kona hi lirimi leli.

Rungula leli likumeka hi lirimi leli ka mapajina lamalandzelaka