លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

អំណាន​គម្ពីរ​បែប​ល្ខោន​និយាយ

លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ស្រួល​ស្រមៃ​ឃើញ​កំណត់​ហេតុ​គម្ពីរ​ដោយ​មើល ឬ​ថត​ចម្លង​វីដេអូ​ជា​ភាសា​សញ្ញា​ដែល​មាន​ការ​ពន្យល់​និង​រូប​ភាព។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​ពី​ប្រអប់​បញ្ជាក់​ភាសា រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​អំណាន​គម្ពីរ​បែប​ល្ខោន​និយាយ​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​នោះ។ លោក​អ្នក​អាច​វាយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្លះ​ពី​ចំណង​ជើង ឬ​ឈ្មោះ​សៀវភៅ​គម្ពីរ​ដើម្បី​រក​អំណាន​គម្ពីរ​បែប​ល្ខោន​និយាយ។

សូម​អភ័យទោស​ព័ត៌មាននេះ​មិន​ទាន់​មាន​ជា​ភាសា​របស់​លោកអ្នក

ព័ត៌មានជាភាសានេះមាននៅទំព័រ៖