លោតទៅអត្ថបទ

លោតទៅបញ្ជីជម្រើសតូច

សាក្សីព្រះយេហូវ៉ា

ភាសាសញ្ញាខ្មែរ

សៀវភៅ​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​រៀន​គម្ពីរ

វីដេអូ​ភាសា​សញ្ញា​ទាំង​នេះ​ជួយ​មនុស្ស​រៀន​គម្ពីរ​តាម​តាម​ប្រធានបទ។ ក្រៅ​ពី​វីដេអូ​ភាសា​សញ្ញា មាន​សៀវភៅ​ជា​ច្រើន​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​អាន​ឬ​ស្តាប់។

សូម​ជ្រើស​រើស​ភាសា​មួយ​ពី​បញ្ជី​រាយ​នាម រួច​ចុច​ស្វែង​រក​ដើម្បី​មើល​ថា​មាន​សៀវភៅ​ណា​ខ្លះ​ជា​ភាសា​រ​នោះ។ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​វាយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​ខ្លះ​ពី​ចំណង​ជើង​សៀវភៅ​នោះ​ដើម្បី​រក​សៀវភៅ។

ទម្រង់
តម្រៀបផ្តេក
រាយនាម

តើព្រះមានរដ្ឋាភិបាលឬទេ?

តើ​ទុក្ខ​វេទនា​នឹង​មាន​រហូត​ឬ?

ចូរ​ស្ដាប់​ព្រះ​ដើម្បី​រស់​ជា​រៀង​រហូត

តើ​លោក​អ្នក​មាន​ទស្សនៈ​យ៉ាង​ណា​អំពី​គម្ពីរ​បរិសុទ្ធ?

តើមនុស្សស្លាប់ពិតជាអាចរស់ម្ដងទៀតឬ?

ពេលមានចម្ងល់អំពីជីវិត តើអាចរកចម្លើយនៅឯណា?

តើ​ពិភព​លោក​នេះ​ពិត​ជា​នៅ​ក្រោម​អំណាច​អ្នក​ណា?

តើ​អ្វី​ជា​កត្តា​សំខាន់​ដើម្បី​មាន​សុភមង្គល​គ្រួសារ?

តើ​លោក​អ្នក​មាន​ទស្សនៈ​យ៉ាង​ណា​អំពី​អនាគត?

សៀវភៅនៅគេហទំព័រនេះប្រហែលជាមានព័ត៌មានថ្មីដែលមិនទាន់មាននៅក្នុងសៀវភៅដែលបានត្រូវបោះពុម្ពរួចហើយ